BBVA Plan Consolidación 85, PPI

ARRISKU MAILA
5/7

Datu horrek funtsaren arriskua adierazten du eta denboraren poderioz alda daiteke.

Planen eta pentsio funtsen araudian ezarritako likidezia egoera edo salbuespenezko kasuetakoren bat gertatzen bada soilik kobratuko da prestazioa, edo erreskaterako eskubidea baliatu.

Mobilizazio eskubideen, prestazioen eta ohiz kanpoko likidezia kasuen balioa pentsio funtsaren aktiboen merkatuko balioaren araberakoa da, eta galera garrantzitsuak eragin ditzake.

Osatu zure erretiroa pentsio plan batekin

Errenta aldakor mistoko pentsio plana, helburu hau izango duena: eguneroko likidazio balioa ez dadila izan funtsak inoiz lortutako gehieneko lidikazio balio historikoaren % 85etik beherakoa.
  • Hasierako ekarpena edo ezohikoa: 30 €.
  • Ahal izanez gero, erretiro-adina urrun geratzen zaien pertsonei gomendatzen zaie.